Problem s kojim se suočava Skupština već duži vremenski period jeste i napuštanje sjednica ili nepojavljivanje zastupnika, bilo ono opravdano ili ne. 

Takve stvari u više navrata su rezultirale nedostatak kvoruma, a samim tim i prekidom sjednice. 

Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo nalaže "da ukoliko zastupnik ne prisustvuje sjednici Skupštine iz razloga koji nije viša sila ili službeni put najavljen prije zakazivanja sjednice, mjesečni paušal mu se umanjuje za 30 posto, po izostanku".

Ukoliko zastupnik napusti sjednicu Skupštine duže od jednog sata iz razloga koji nije viša sila ili službeni put najavljen prije zakazivanja, mjesečni paušal mu se umanjuje za 15 posto po izostanku, piše u Poslovniku.

Međutim, šta zastupnicima može uopće biti odbijeno, s obzirom na to da su 2019. godine sebi izglasali ukidanje paušala.

Prije dvije godine Skupština KS usvojila je Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti ovog kantona, kojim su ukinuti paušali kantonalnim zastupnicima. 

Poslovnikom Skupštine nije regulisano ni bolovanje zastupnika. S obzirom na to da bolovanje može trajati duži vremenski period, te da zastupnik koji je na bolovanju samim ti može propustiti veći broj sjednica, parlamentarna većina iz tog razloga može biti upitna. 

Poslovnikom i zakonom nije regulisano da zastupnika koji je na bolovanju može mijenjati neki drugi zastupnik iz političke partije iz koje dolazi.