Uz to još uvijek se ne zna na kojim će se površinama zasijati pšenica, soja kukuruz, jer planovi po kantonima i općinama tek se usklađuju. Provjerili smo sa kantonalnim ministarstvima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Federaciji BiH i u Semberiji šta planiraju posijati u 2022. godini.

Poljoprivrednici u Federaciji BiH do 31. marta imaju rok da prijave na kojim će površinama izvršiti sjetvu i koje kulture.

Prema podacima koje smo dobili iz Hercegovačko-neretvanskog kantona objedinjena planirana površina za proljetnu sjetvu u 2022. godini iznosi 5.204 hektara, a uključene su kulture iz grupe žita s planiranih 288 hektara, industrijskog bilja 36, povrća 4.309, krmnog bilja 498, ljekovitog i aromatičnog bilja sa 71 hektar, a površina od dva hektara odnosi se na ostale kulture zastupljene na oranicama.

Iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HNK ističu da izvještaj o planiranoj i realiziranoj proljetnoj sjetvi u 2022. godini usvaja Vlada HNK.

Nada Ević, sekretar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona kazala je da u ovom kantonu dominiraju u ovogodišnjoj proljetnoj sjetvi proizvodnja soje, merkatilni kukuruz i duhan.

- Sigurno je da će u Posavskom kantonu biti zasijano oko 4.500 hektara soje i 130 hektara sjemena soje. Zasijat ćemo na oko 3.500 hektara zasijat ćemo i merkantilni kukurz i uz to će biti zasijano 80 hektara sjemenskog kukuruza. Ugovorena je i proizvodnja duhana koja će se zasijati na površini devet hektara – potvrdila je Ević.

U Bijeljini žitnici Bosne i Hercegovine ove godine planiraju bez obzira na sve probleme zasijati velike površine svoje plodne zemlje.

- U proljetnoj sjetvi planiraju zasaditi kukuruza na površini od 26.162 hektara, soje 790, suncokreta 50, duhana 170, povrća na 3.905, krmno bilje 1.180, pšenice 14.300 hektara – podaci su iz oblasti poljoprivrede Grada Bijeljina.

Prema podacima koje smo dobili iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde planiraju zasijati, 10 hektara krompira, 20 pšenice i 20 hektara kukuruza.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je plan proljetne sjetve za 2022. godinu kojim je predviđeno je da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije ukupno 47.184 hektara površine.