U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 28,24 posto (157 GWh), termoelektrane sa 67,8 posto (377 GWh), a vjetroelektrane sa 3,96 posto (22 GWh).

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u junu ove godine iznosila je 390.333 tone, dok je u istom mjesecu lani proizvodnja iznosila 327.504 tone, što je rast za 19,2 posto.

Proizvodnja lignita u junu je iznosila 144.630 tona, au istom mjesecu lani 142.482 tone, što je rast za 1,5 posto. U istom razdoblju proizvodnja koksa iznosila je 72.392 tone, a godinu ranije 80.751 tona, što je manje za 10,4 posto.

Od ukupnog uvoza naftnih proizvoda najviše je uvezeno dizel goriva 72.433 tone, zatim bezolovnog motornog benzina 13.455 tona, te lož ulja 3.346 tona, saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.