Navedenom odlukom su stvorene pretpostavke za poduzimanje svih neophodnih radnji u cilju saniranja nastalih šteta i pružanja pomoći ugroženom stanovništvu, navodi se u saopćenju.

Radi provođenja mjera zaštite i spašavanja na ugroženom području, ovom odlukom, općinski načelnik odredio je da sve općinske službe, javna poduzeća, ustanove, predstavnici mjesnih zajednica, pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje Općinskom štabu civilne zaštite Ilidža, kao i sve resurse koji će se prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara koristiti na ugroženom području.

Zadužen je Općinski štab civilne zaštite Ilidža da izvrši aktiviranje svih službi, povjerenika civilne zaštite, predstavnika mjesnih zajednica, a po potrebi i drugih pravnih subjekata i građana radi pružanja pomoći na ugroženom području i saniranja nastalih posljedica nesreće.

Rukovodioci organizacionih jedinica Općine Ilidža, rukovodioci javnih ustanova, kao i rukovodioci pravnih osoba i drugih institucija na području općine Ilidža, će osigurati striktno provođenje svih naredbi Štaba civilne zaštite, kao i drugih mjera neophodnih za izvršenje u toku ovih aktivnosti. Organizaciju, koordinaciju i rukovođenje svih aktivnosti vršit će Općinski štab civilne zaštite Ilidža, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Takođe, na sjednici Štaba civilne zaštite donesen je zaključak da se na osnovu preporuke Kantonalne uprave civilne zaštite i Agencije za vodno područje rijeke Save, a zbog najavljenih padavina i mogućeg pogoršanja na terenu, nastave aktivnosti na sanaciji nastalih i prevenciji potencijalnih šteta te će se vršiti dodatna analiza na terenu kako bi se prema potrebama sanirala korita svih vodotoka, posebno Željeznice i Bosne.