Prilikom zemljotresa došlo je do velike štete na javnim, privrednim, kulturnim, vjerskim, stambenim i drugim objektima. Stvarno stanje tek treba utvrditi, navode iz Gradske uprave Stolac.

Već je formirano Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta, a Gradske službe DVD Stolac, Civilna zaštita Stolac, Komunalno poduzeće Stolac su već 3 dana na terenu, saniraju nastalu štetu i utvrđuju stanje  štete na objektima.

Posebno su oštećeni objekti Doma zdravlja Stolac, Osnovne škola Stolac, Osnovne škole Crnići posebno područne škole Prenj i Hodovo, vjerski objekti crkve i džamije kao i brojni drugi stambeni objekti.  Većinom su do sada zabilježene štete na starijim objektima gdje su se urušili krovovi ili dimnjaci, popucani zidovi i sl.

DVD Stolac zajedno sa Gorskom službom spašavanja danas planira ukloniti 4 velika betonska dimnjaka.  Dva se nalaze u Humskoj ulici a preostala dva na Veterinarskoj stanici.

Prema riječima Slađana Marića zapovjednika DVD Stolac do sada je prijavljeno oko 70 dimnjaka koje trebaju ukloniti.

- Svakim danom kako obilazimo teren utvrđujemo dodatna oštećenja i pukotine koje će trebati ili treba sanirati. Riječ je o dosta starim i dotrajalim krovovima pa trebamo biti dodatno oprezni. Štete u gradu su sigurno velike – kazao je Marić.

Škole u Stocu danas rade, a nastava je skraćena na 30 minuta.

Iz Civilne zaštite Stolac još jednom pozivaju sve stanovnike da pretrpljenu materijalnu štetu na imovini prijave na broj 036 854 666.