Naime, ovaj profesor već godinama priprema prezentacije za časove matematike. Čas po čas i tako za sve časove od 6. do 9. razreda osnovne škole.

Profesor to nije radio zbog pandemije jer o online nastavi tada nije bilo ni govora, već u želji da pomogne svom učeniku sa oštećenjem sluha.

Ministrica predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo Naida Hota-Muminović istakla je kako je napravio poduhvat na koji cijela obrazovna zajednica može biti ponosna.

- Tako ga je cijeli aktiv profesora matematike predložio za nagradu i pohvalu. Ove prezentacije standardizirano u nastavi sada koriste svi nastavnici i učenici. Prezentacije smo uz saglasnost i uz poticaj profesora Malićevića poslali u i druge kantone, jer znanje se dijeljenjem množi – navela je Hota-Muminović.

Profesor ističe da mu je najveća nagrada da "nauči svoje učenike i pomogne u izgradnji jakog društva i jake Bosne i Hercegovine".

Zahvalan je, kaže, i svojoj mentorici profesorici Adisi Gigić, kolegi Ejubu Muratagiću i stručnoj savjetnici Aidi Rizvanović.