Cijena za koju je prodata imovina poreznog obveznika - dužnika Olimp d.d. Gračanica iznosi 6.700.000,00 KM. Navedeni iznos kupac je u zakonski ostavljenom roku u cijelosti uplatio na račune dužnih javnih prihoda poreznog obveznika - dužnika Olimp d.d. Gračanica.

Prodate su nekretnine i pokretne stvari - mašine.  

Porezna uprava Federacije BiH poduzima sve mjere i radnje da se dužne obaveze po osnovu javnih prihoda naplate. Međutim, u postupku prinudne naplate zaplijenjena imovina se veoma teško prodaje, odnosno praksa je pokazala da za kupovinu iste uglavnom nema zainteresiranih kupaca.

Ako se i pojave, zainteresirani kupci nastoje kupiti imovinu po znatno nižoj cijeni od procijenjene vrijednosti. Razlog za to je ekonomska kriza, zbog koje je smanjena kupovna moć pravnih lica, poduzetnika i građana, ali i solidarnost poreznih obveznika koji ne žele da kupuju zaplijenjenu imovinu.