Jučerašnja cjelodnevna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo posvećena stanju u oblasti obrazovanja i nauke okončana je usvajanjem niza zaključaka koji, kako je saopćeno, za cilj imaju reformu i unapređenje obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo.

Oformit će se posebno ekspertsko tijelo koje će u koordinaciji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS rukovoditi reformskim procesima u obrazovnom sistemu KS. Ovo tijelo imat će obavezu kvartalnog informisanja Skupštine o poduzetim aktivnostima.

Kako je zaključeno, u naredna četiri mjeseca Vlada i Skupština KS će optimizirati i usvojiti Strategiju razvoja obrazovanja i nauke KS, usklađenu sa postojećim strategijama na državnom nivou i zvaničnim evropskim standardima.

Zaključeno je također da se u narednih šest mjeseci usvoje izmjene svih postojećih, kao da i generiraju nedostajući zakoni u cilju stvaranja stabilnog pravnog okvira za proces reforme obrazovnog sistema u KS.

U narednih 12 mjeseci ustanovit će se i pokrenuti procesi uspostavljanja modela licenciranja prosvjetnih radnika kao mjere za osiguravanje i kreiranje kvalitetnog nastavno-odgojnog kadra u svim predškolskim institucijama kao i u osnovnim i srednjim školama.

Obaveza zakonodavne i izvršne vlasti je i stvaranje uvjeta u kojima će u potpunosti biti poštivana autonomija akademske zajednice, još jedan je zaključak.

Također, u roku od 12 mjeseci Skupština i Vlada KS osigurat će potpuno uspostavljanje Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja. Isti rok je određen i za uspostavljanje Fondacije za razvoj naučno-istraživačke djelatnosti u KS.

Najkasnije u roku od tri mjeseca održat će se ranije zakazana tematska sjednica o procesu inkluzije sa posebnim osvrtom na proces inkluzivnog obrazovanja.

Usvojen je i zaključak da se u Budžetu KS otvori nova stavka pod nazivom "Reforma obrazovnog sistema" te da se u budžetu za 2020. godinu izdvoje odgovarajuća sredstva za ovu namjenu.

Zaključci su usvojeni na prijedlog Skupštinske komisije za obrazovanje i nauku, a među njima je navedeno i to "da je osnovna misija reforme obrazovnog sistema prihvatanje obrazovanja kao životnog stila, kao i da je ta reforma generacijski projekt i kao takva treba da predstavlja najveći prioritet u radu Skupštine u narednim desetljećima".

Na prijedlog zastupnika Elvisa Vrete, usvojen je i zaključak u kojem se traži od Vlade KS i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS da se u nacrtu budžeta za 2020. godinu planiraju i izdvoje sredstva za sve hitne intervencije po pitanju infrastrukture za objekte obrazovnih ustanova, kako bi se stekli normalni uslovi za rad.

Usvojen je i prijedlog zaključka zastupnika Sabahudina Delalića da Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih donese posebnu uredbu kojom bi se zakonski omogućilo roditeljima djece s poteškoćama u razvoju da završe započete studije po započetom planu i programu studiranja, a kao osnov za to bi se mogao uzeti član 177. Statuta UNSA uz predočenje adekvatne medicinske dokumentacije djeteta. U obrazloženju prijedloga ovog zaključka navedno je da su neki od roditelja, zbog brige o svom djetetu i liječenja djeteta, zapostavili vlastito obrazovanje u poodmaklim fazama studija, zakasnili izvršiti administrativne obaveze na fakultetu te ostali bez mogućnosti dovršenja započetog studija.

Na prijedlog Kluba SDA usvojen je zaključak da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade pokrene izmjene i dopune ili usvajanje novih zakona za sve nivoe obrazovanja u redovnoj proceduri, uz konsultacije svih zainteresiranih strana na koje se zakoni odnose.

Također se nalaže rukovodstvu UNSA da bez daljnjeg odlaganja podzme sve zakonske aktivnosti s ciljem pravne integracije UNSA, odnosno usklađivanja pravnog statusa UNSA i njegovih članica sa zakonom o visokom obrazovanju.

Usvojen je i zaključak da Ministartstvo i Vlada KS razmotre opravdanost formiranja novog ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i tehnologiju a da postojeće ministarstvo bude ministarstvo za predškolsko, osnovo i srednje obrazovanje.

Svoj doprinos današnjoj diskusiji kroz stavove, mišljenja i prijedloge o odgojno-obrazovnim procesima dali su i predstavnici Udruženja za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju "Colibri ", Servis centra za porodice djece/osoba s poteškoćama u razvoju "Dajte nam šansu", Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom KS, Vijeća roditelja i Javne ustanove"Mjedenica", Memić Kasim, roditelj djeteta koje pohađa nastavu u JU Centar "Vladimir Nazor", rektor Univerziteta u Sarajevu, te predstavnici Asocijacije srednjoškolaca, Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja , nauke i kulture BiH-Kantonalni odbor KS.