U Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću Rad kazali su nam kako je 15. marta okončan rad njihove Zimske službe.

- Zbog najavljenih sniježnih padavina i niskih temperatura, Zimska služba KJKP RAD uputila je dopise prema investitorima, Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, općinama Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad o produženju rada Zimske službe za koju moramo dobiti saglasnost od investitora.

Konkretno, iz Općine Stari Grad nismo dobili saglasnost zbog čega nismo ni izlazili na teren. Ranije smo to činili vodeći se time da smo društveno odgovorna kompanija. Međutim, taj rad nam nije bio plaćen uz obrazloženje da općina nije dala saglasnost. Takva situacija ima direktne negativne finansijske posljedice za KJKP Rad - saopćili su nam u ovom javnom preduzeću.

S druge strane, Općina Stari Grad ima svoje viđenje situacije u kojoj, kako to obično biva, ceh plaćaju građani.

- Općina Stari Grad Sarajevo imala je zaključen ugovor sa KJKP Rad za zimsko održavanje saobraćajnica za period od 15. novembra 2021. do 15. marta 2022. Tokom ovog perioda, Općina Stari Grad dobijala je veliki broj prijava i pritužbi građana sa terena, kao i vijećnika u Općinskom vijeću Stari Grad na neadekvatno i neblagovremeno čišćenje saobraćajnica od ovog kantonalnog preduzeća, te nepoštivanje ugovornih obaveza.

VEZANI TEKST - Na terenu 49 vozila i 110 radnika Rada koji čiste snijeg u Sarajevu

Uposlenici nadležne općinske Službe za investicije i komunalne poslove i sami su se u više navrata uvjerili u istinitost ovih pritužbi, izlaskom na teren. Zbog svega navedenog, Općina Stari Grad krajnje nezadovoljna uslugom KJKP Rad zbog koje su ugroženi naši građani, iskoristila je zakonsko pravo predviđeno ugovorom sa KJKP Rad, te ispostavljene fakture za čišćenje saobraćajnica za decembar 2021. i januar 2022. umanjila za 10 posto za svaki mjesec. Pokretanjem ovog mehanizma željelo se dati do znanja ovom kantonalnom preduzeću da se više neće tolerisati njihovi propusti.

Tačno je da Općina Stari Grad nije dala saglasnost KJKP Rad za nastavak rada nakon isteka ugovora, kako zbog svega navedenog, tako i zbog činjenice da ovo kantonalno preduzeće fakturiše općinama svaki dan rada/nerada u produženom periodu, bez obzira na to da li će snijeg padati ili ne! Nadležna općinska služba pratila je stanje na terenu i bila spremna izdati vanredni nalog u slučaju većih padavima. No imajući u vidu da su padavine prestale i da se snijeg u kratkom roku otopio, nije bilo potrebe za tim.

Na kraju, imajući u vidu da KJKP Rad u svojim komentarima i komunikaciji sa građanima kao i obično prebacuje svu krivicu na druge, u ovom slučaju općine, s punim pravom ističemo da ovo kantonalno preduzeće nije u stanju da ispunjava svoje ugovorom preuzete obaveze, ne samo po pitanju zimskog održavanja saobraćajnica, nego i asfaltiranja i svih drugih ugovorenih poslova - tvrde u Općini Stari Grad.