Za optuženog je predložena bezuvjetna kazna zatvora u trajanju od dvije godine i novčana kazna u iznosu 10.000 KM.

- Predložena kazna, u skladu je sa ulogom i odgovornošću optuženog u izvršenju kaznenih djela u okviru optužnice u predmetu Miloš Nikolić i drugi. U skladu sa sporazumom, optuženi se odriče prava na suđenje, kao i prava na žalbu na presudu koju mu na osnovu sporazuma izrekne Sud BiH. Nakon razmatranja, sporazum je prihvaćen od Suda BiH - saopćeno je iz Tužilaštva BiH.