Rektor Univerziteta u Sarąjevu prof.dr. Rifat Škrijelj je tom prilikom kazao da je povod današnjeg okupljanja koje ga, kao rektora Univerziteta u Sarajevu, čini izuzetno sretnim i ponosnim, jeste odluka Ministarstva vanjskih poslova Japana da prof. dr. Azri Hadžiahmetović, profesorici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dodijeli Priznanje ministra vanjskih poslova Japana za 2022. godinu.

Naveo je da se ovo Priznanje dodjeljuje pojedincima i grupama s izvrsnim rezultatima na polju međunarodne saradnje i prepoznaje njihov značajan doprinos promociji prijateljstva između Japana i zemalja u regiji i svijetu.

- Drugim riječima, profesorica Hadžiahmetović, poštovana članica naše akademske zajednice Univerziteta u Sarajevu, prepoznata je kao ličnost koja je dala značajan doprinos uzajamnom razumijevanju i saradnji između Japana i BiH, pri čemu se naročito ističe njeno djelovanje kao predsjedavajuće Grupe prijateljstva Parlamentarne skupštine BiH za Japan, ali i uloga koju ima kao istaknuta naučnica u oblasti japanske ekonomije - istaknuo je Škrijelj.

Jedna od najistaknutijih naučnica u BiH

Ambasador Japana u BiH Ito Makoto je u svom obraćanju podsjetio da je profesorica Hadžiahmetović posjetila Japan u dva navrata, 1996. i 2006. godine, "kao jedna od najistaknutijih naučnica u BiH, koja se bavi istraživanjem u oblasti pitanja vezanih za Japan, i koja je posebno podučavala o poslijeratnoj obnovi sa makroekonomskog stanovišta".

- Temeljito obrazovanje i tačnost su ključni za razvoj Japana, te se profesorica trudi da to prenese i svojim studentima kao budućoj generaciji ove zemlje - naveo je ambasador Japana u BiH.

Po njegovim riječima, povodom njene posjete Japanu 2006. godine, kroz program Ministarstva vanjskih poslova Japana, profesorica Hadžiahmetović je posjetila Tokyo, Waseda i Bunkyo Univerzitete, gdje je održala predavanja na temu ekonomije zemalja zapadnog Balkana i BiH, kao i pomirenja.

- Prof. Hadžiahmetović je 2006. preuzela dužnost predsjednice Grupe prijateljstva Paralamentarne skupštine BiH sa Japanom i obnašala je šest godina, čime je uspostavljena osnova za parlamentarnu diplomatiju. Posvećena je i akademskoj razmjeni, posebno pružajući mogućnost za interakciju sa pokojnim profesorom emeritusom Šibom i njegovim studentima s Tokyo Univerziteta, sa studentima Univerziteta u Sarajevu – kazao je ambasador Ito Makoto.

Istaknuo je da je profesorica Hadžiahmetović radila na jačanju veza sa Japanom duže od 25 godina, kao član parlamenta koji podržava Japan, a također i kao akademski stručnjak.

- Uime svih mojih prethodnika, ambasadora Japana, kolega u ambasadi i Vlade Japana, raduje me što ovako dugo cijenimo predanost i susretljivost profesorice  Hadžiahmetović - zaključio je ambasador.

Impresionirana fenomenom japanskog uspjeha

Profesorica Azra Hadžiahmetović je na početku obraćanja zamolila ambasadora Ita Makota da izraze njene duboke zahvalnosti prenese ministru vanjskih poslova Japana i cijeloj Vladi Japana, kako na ovom priznanju, tako i na prilikama koje su joj pružili da "uči i diše Japanom".

- To mi je uvijek bilo i jeste veliki podstrek da i dalje radim na unapređenju naših prijateljskih odnosa, i ekonomskih i političkih, a posebno u oblasti obrazovanja. Kao mladi ekonomista, u oblasti kojom se bavim, bila sam impresionirana fenomenom japanskog uspjeha - navela je ona, te podsjetila da je 1996. godine dobila priliku da se educira u Japanu na stručnom programu u Institutu za ekonomska istraživanja Japanske agencije za ekonomsko planiranje.

Japan vas, istaknula je ona, impresionira, a posebno impresionira pažljivo i mudro odabrana kombinacija tri komponente koje su i objašnjenje japanskog uspjeha - obrazovanje, kolektivizam i patriotizam.   

Kaže da se time rukovodila i rukovodi se u svom radu, kako na Univerzitetu, tako i izvan njega.   

- Japan je naš veliki prijatelj, najveći donator poslijeratne obnove BiH, važan stub naših sadašnjih, a naročito budućih odnosa u svim sferam našeg života. Neka i ovo priznanje bude stimulans još veće i bliže buduće međuuniverzitetske saradnje, ključnog stuba našeg recepta za uspjeh – zaključila je Hadžiahmetović.