- Trenutno je tržišna, berzanska, cijena za narednu godinu oko 250 eura/MWh. Procjena je da će cijena struje nastaviti sa rastom. Kada se desi potreba da ERS kupuje električnu energiju, onda to čini po cijenama koje su trenutne na tržištu, ali to se ne reflektuje na naše kupce - pojasnio je Šipovac.

Šipovac je dodao da će, s druge stane, u 2022. godini privrednici u RS-u plaćati daleko niže cijene od ovih. A to je, kaže, dokaz da ERS vodi računa o privredi.

- Za narednih 12 mjeseci smo usaglasili cijene električne energije za kupce koji pripadaju tržišnom snabdijevanju te iste se kreću od 50 do 87 eura/MWh. Poskuplјenje koje je bilo neminovno je daleko manje od onog koje se dešava ili planira u regionu - kazao je sagovornik za N1.

Iz Elektroprivrede RS-a su naglasili da će se morati postepeno prilagođavati tržišnim uvjetima, kako ne bi ugrozili stabilnost sistema i onemoćili investicioni razvoj.

- ERS građanima RS-a nudi cijenu električne energije nižu i od proizvodne i već godinama subvencioniše privredu, čak i do 80 posto od tržišnih cijena, ako trenutno iste posmatramo - rekao je sagovornik N1.

Na koncu Šipovac je potcrtao da je ERS pouzdan snabdjevač koji proizvodi dovoljno električne energije za kupce u Republici Srpskoj, ali da ima i viškova koji se plasiraju na tržište. Taj višak se, kaže, prodaje putem berze Seepex, ali i putem bilateralnih ugovora u skladu sa regulativom.