Pristao da svjedoči: Fatih Hasanović zvani Ebu Sara priznao da je bio pripadnik ISIL-a

objavljeno: 15.03.2016. u 09:57

Optuženi Fatih (Avdulah) Hasanović, zv. „Ebu Sara“, rođen 29. aprila 1991. godine u Zvorniku, državljanin BiH, priznao je da je boravio više mjeseci na produčju Sirije i Iraka, gdje je djelovao u okviru paravojnih formacija i struktura tzv. „ISIL-a“, koje su od strane Vijeća sigurnosti proglašene terorističkom organizacijom.

U skladu sa sporazumom, za optuženog je predloženo izricanje kazne zatvora u trajanju od 1 godine.

Za optuženog je predloženo i izricanje dodatne uvjetne kazne za neovlaštenu proizvodnju ili prometa oružja ili eksplozivnih materija, za koje je predložena uvjetna kazna od godinu dana zatvora, a koja se neće izvršiti ako optuženi u roku od 3 godine ne počini novo krivično djelo, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

Sporazumnim priznanjem, optuženi se obavezao na svjedočenje u ovom i drugim predmetima, kada ga pozovu tužilaštvo ili sud.

Priznanjem krivnje, optuženi se odrekao prava na suđenje kao i prava žalbe na presudu koju mu u ovom predmetu izrekne Sud BiH.

Ovo sporazumno priznanje doprinijet će saznanju informacija o državljanima BiH, koji se nalaze na području Sirije i Iraka i naporima pravosudnih i policijskih agencija u borbi protiv terorizma.

(Faktor.ba)