Kako je najavila nova većina u Skupštini Kantona Sarajevo Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo će se razdvojiti na dva i to na Ministarstvo za predškolsko, školsko i srednjoškolsko obrazovanje i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS. Sa druge strane planirano je da se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture spoje u jedno.

- Radna grupa priprema izmjene i dopune Zakona organizacije i organa uprave da bi mogli spojiti i razdvojiti ministarstva. To će biti tačka dnevnog reda hitne sjednice. Ta sjednica će biti veoma brzo – kazala je za Faktor dopredsjedavajuća u Skupštini KS Danijela Kristić (Narod i pravda).

Danijela Kristić

Kada se ostvare uvjeti, tačnije prekroji sadašnji izgled i nadležnosti ovih ministarstava, tada će se moći i podijeliti resori između stranaka i samostalnih zastupnika, te predložiti imena članova Vlade.

Podsjećamo, uveliko se govori, a djelomično je i potvrđeno, da je Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS pripalo samostalnom zastupniku Damiru Marjanoviću. On je dao naznake da na tu funkciju planira predožiti profesoricu Meliku Husić Mehmedović. Drugo bi ministarstvo obrazovanja, koje će biti formirano, trebalo pripasti Narodu i pravdi.

Iako još uvijek nije došlo do imenovanja nove Vlade KS, Kristić pojašnjava da se radi u skladu sa procedurama, te da će se Vlada imenovati na narednoj redovnoj sjednici Skupštine, a nakon održavanja hitne sjednice.

- Da bi se imenovala nova Vlada, prvo treba Predsjedavajući imenovati mandatara, a onda mandatar dostavlja imena Vlade, najmanje 12 dana od dana prije početka sjednice, što je definisano članom 204 Poslovnika Skupštine KS – navodi Kristić.