- Istraga se vezuje za to da postoji sumnja da je iskoristio svoj položaj da bi u određenom vremenskom periodu uticao, posredovao i vršio pritisak na direktora Uprave policije MUP-a TK i na v. d. direktora da učine određene radnje koji oni inače ne bi smjeli - rekao je danas glasnogovornik Kantonalnog tužilaštva TK Admir Arnautović.

Iako je bio svjestan, dodaje Arnautović, da Zakon o MUP-u TK daje apsolutnu samostalnost Upravi policije u radu i da je direktor isključivo nadležan za donošenje odluka, konkretno radnih prava policijskih službenika.

- Istraga je otvorena na psnovu prijava iz MUP-a TK, a vezuje se za preraspoređivanje određenih policijskih službenika unutar struktura MUP-a - naveo je Arnautović.