Arman Šarkić obavljat će poslove informisanja javnosti u ime Kriznog štaba.

Sa ovim imenovanjem, Krizni štab se sastoji od 12 članova i to:

- Prof. dr Haris Vranić, ministar zdravstva KS i predsjednik Kriznog štaba
i članovi:
- Prof. dr Aida Pilav, direktorica Zavoda za javno zdravstvo KS,
- Dr. Aida Pitić (epidemiolog),
- Dr. Ednan Drljević (infektolog),
- Dr. Gorana Krstović (pneumofiziolog),
- Dr. Denaida Ovčina-Šabanović (specijalista interne medicine),
- Prof. dr Lejla Pojskić (genetičar),
- Ademir Spahić (dr. zdravstvenih nauka),
- Džafer Hrvat, načelnik sektora uniformisane policije MUP-a KS,
- Izet Smajić, inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove,
- Amra Isić dipl. iur., sekretar Ministarstva zdravstva,
- Prim. dr Željko Ler (epidemiolog) i
- Arman Šarkić (prof. soc).