- Ovom odlukom utvrđuje se najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini i sredstava za izlazak iz zemlje, uključujući i sredstva potrebna za zdravstvenu zaštitu stranca, za 2020. godinu. Najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati kod ulaska u BiH za 2020. godinu je 150 KM ili protivvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u BiH – navedeno je u Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.