Ulaganjem materijalnih dokaza danas je u Kantonalnom sudu u Sarajevu završen dokazni postupak optužbe u predmetu protiv Nezira Kamenice koji se tereti za ubistvo svoje majke Zehre, očuha Ifeta Kavazovića i nane Šemse Džabije u maju prošle godine u goraždanskom selu Bogušići.

Tužilac Dragan Slijepčević u sudnici je prikazao fotodokumentaciju sa mjesta zločina, na kojoj su se vidjeli tragovi krvi po prostorijama, zidovima i kupatilu. Na fotografijama su prikazana i iskasapljena tijela nane, koje je bilo na krevetu, majke koja se nalazila u kadi u kupatilu i tijelo očuha na podu. Osim toga, prikazane su i fotografije sjekira kojima su ubijeni. 

Prikazana je i fotografija poruke koju je ostavio Kamenicin brat Emir, kada je došao u posjetu majci i očuhu, a niko mu nije otvorio vrata. 

Tužilac Slijepčević, između ostalog, u sudski spis uložio je zapisnik sa uviđaja na mjestu zločina, koji su obavili policajci MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona, zajedno sa goraždanskim kantonalnim tužiocem Draškom Lazarom.

Uloženi su i izvodi iz kaznene evidencije za optuženog, izvještaj o njegovom pretresu, te zapisnik o njegovom hapšenju. 

Advokat Fadil Abaz, koji zastupa Kamenicu, nije imao primjedbe na uložene dokaze. Međutim, on je kazao kako smatra da je krim-tehnika, koja je bila na mjestu događaja, trebala izuzeti i otiske, koji bi eventualno utvrdili da li je tu u vrijeme počinjena zločina bila i treća osoba.

- Taj nalaz je bio potreban kako bi se otklonila dilema da li je tu još neko bio. Neshvatljivo je da forenzika izađe na mjesto događaja i to ne uradi - kazao je Abaz.

On će se u roku od pet dana, nakon konsultacije sa branjenikom, pismeno očitovati i uputiti prijedlog Sudskom vijeću sa dokazima koje namjerava izvesti tokom odbrane. 

Sljedeće ročište zakazano je za 1. novembar.