Kao razlozi se navode "poremećaji na tržištu koje prati enorman rast cijena u svim segmentima djelovanja do kojih je došlo posljednjih nekoliko godina, a što je utjecalo na poskupljenje putničkih automobila".

- Uredbom o izmjeni i dopuni Uredbe, a na osnovu inicijative Federalnog ministarstva prostornog uređenja, mijenja se odredba da niža srednja klasa obuhvata putničke automobile sa maloprodajnom cijenom do 50 hiljada KM, uključujući dodatnu opremu. Isto tako na osnovu podnesene inicijative, predlaže se da se kao donacija može primiti putnički automobil neovisno o njegovoj vrijednosti i klasi, te se isti uvodi kao novi stav u Uredbi o izmjeni i dopuni Uredbe - stoji u obrazloženju. 

Ministarstvo je ovaj prijedlog poslalo na današnju sjednicu Vlade, ali kako saznajemo ona je skinuta sa dnevnog reda i vraćena Ministarstvu na doradu.