U organizaciji Udruženja "Povratkom za Bosnu i Hercegovinu" Patriotske lige Nevesinje, Medžlisa Islamske zajednice Nevesinje, Jedinstvene organizacije boraca (JOB) Grada Mostara i Udruženja nosilaca najvećih ratnih priznanja HNK-a na mostarskim Šehitlucima danas je obilježena 26. godišnjica pogibije ratnih komandanata pukovnika Miralema Juge i Huse Imamovića.

Pred velikim brojem njihovih saboraca, prijatelja, demobilisanih boraca Armije BiH, predstavnika udruženja i građana Mostara uspomene na istaknute heroje odbrane Mostara i Hercegovine evocirao je ratni komandant Samostalnog bataljona "Nevesinje" pukovnik u penziji Jasmin Kazazić. 

- Ovi i svi drugi heroji koji su poginuli na putu slobode i odbrane kontinuiteta države Bosne i Hercegovine zaslužuju mnogo više naše pažnje - istakao je Kazazić.

Iz biografije rahmetli Miralema Juge Kazazić je posebno izdvojio brilijantnu vojnu akciju deblokade Mostara gdje je Jugo predvodio jedince 4. Korpusa Armije BiH. 

- Radi se o prostoru od 85 do 90 kilometara kvadratnih. To je najveća oslobođena teritorija na ratištima u Bosni i Hercegovini tokom 1993. godine. Miralem Jugo i Midhat Hujdur Hujka su najzaslužniji ljudi za deblokadu Mostara, za spajanje 4. i 6. Korpusa, za Hercegovine sa Bosnom - kazao je. 

Najznačajniji detalj u biografiji rahmetli Huse Imamovića, naglasio je Kazazić, je činjenica da je prema njegovim zamislima rađena formacija vojnih jedinca u Armiji BiH na cijelom području Bosne i Hercegovine.

Imamović se kao komandant istakao i u jedinicama 2. viteške motorizovane brdske brigade u Sarajevu na početku rata, posebno na linijama odbrane na Sokolju, Briješću i Žuči.

- Ovi i drugi šehitluci imaju još ovakvih heroja i komandanata, a mi ne smijemo zaboraviti da su na ovim šehitlucima smiraj našli naši najbolji borci i komandanti 4. Korpusa Armije RBiH - poručio je Kazazić. 

Komandanti Jugo i Imamović poginuli su 7. septembra 1993. godine na putu prema komandi 4. Korpusa gdje je Imamović trebao preuzeti komandu 47. brdske brigade, a Jugo biti imenovan na mjesto pomoćnika komandanta 4. Korpusa. Sa njima poginula je i Jugina sestra Amira.