Predstavnicima medija obratili su se ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo  Muharem Fišo , sekretar Ministarstva Belma Adilović i predsjednik Jedinstvene unije boraca Ismet Imamović.

Ministar Fišo je podsjetio na ulogu i značaj Prvog korpusa, istakavši da je u sklopu početne reorganizacije i ukrupnjavanja mnogobrojnih novonastalih patriotskih jedinica, jedinica Teritorijalne odbrane i rezervnog sastava MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog načelnika štaba Vrhovne komande OS R BiH Sefera Halilovića, a po odluci Vrhovne komande OS R BiH - Predsjedništvo R BiH, predsjednika Alije Izetbegovića, 01. septembra 1992.  godine formiran je Prvi korpus Armije R BiH sa sjedištem u Sarajevu, koji je dao je ogroman doprinos odbrani grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine u cjelini. Za njegovog prvog komandanta postavljen je Mustafa Hajrulahović-Talijan.

- Tri brigade iz ovog korpusa ponijele su počasne nazive "Slavna", a četiri počasni naziv "Viteška". Od pripadnika Prvog korpusa Armije R BiH 472 su nosioci najvišeg ratnog priznanja "Zlatni ljiljan" ( 238 posthumno), 29 pripadnika je odlikovano najvišim državnim priznanjima od strane Predsjedništva BiH, a 19 pripadnika ratnim priznanjem "Srebreni štit". Na časnom i slavnom putu borbe za slobodu 6.585 boraca Prvog korpusa ugradilo je svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Za doprinos odbrani grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine Prvom korpusu je dodijeljena kolektivna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva 2010. godine - poručio je ministar Fišo.

U okviru ovogodišnjeg obilježavanja ove značajne godišnjice, koja je planirana za 31. august i prvi septembar, organizovan je obilazak mezarja i grobalja, te odavanje počasti šehidima i poginulim borcima uz prigodan vjerski program za sve tri konfesije.

- Prvog septembra održat će se svečano postrojavanje veterana brigada Prvog korpusa, uz defilee kroz grad do mezarja Kovači, potom do Spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, koji bi se završio odavanjem počasti žrtvama NOR-a pred Vječnom vatrom. U 18:00 sati istog dana održat će se Svečana akademija, gdje će biti postavljene i fotografije kako bi se prisutni prisjetili događaja tokom  perioda nastajanja Prvog korpusa - kazala je Adilović.

Prema njenim riječima, vrlo je značajno što danas postoji Trg Prvog korpusa, s kojeg će od sada kretati sve tradicionalne manifestacije koje organizuje resorno ministarstvo.

Predsjednik Imamović pozvao je sve borce da se pridruže obilježavanju ovog značajnog datuma za državu Bosnu i Hercegovinu.