Dokumentacija koju putem maila osobe mogu dostaviti za prijavu na evidenciju nezaposlenih je: lična karta; dokaz o stručnom obrazovanju, odnosno o stručnoj osposobljenosti (svjedočanstvo ili diploma); te dokaz o prestanku rada (obrazac JS 3100, ugovor/rješenje).

Iz Službe navode da je obavezno u e-mailu napisati kontakt telefon i adresu prebivališta, kako bi radnik biroa mogao dalje kontaktirati po prijemu prijave s dokumentacijom.

U skladu s preporukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, a radi poduzimanja preventivnih mjera zbog proglašene zarazne bolesti izazvane koronavirusom, mole se sve osobe da koriste tu novu uslugu prijavljivanja na evidenciju nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

E mail adrese prema mjestu prebivališta su: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Sva nova obavještenja i upustva o radu Službe za zapošljavaje Kantona Sarajevo bit će redovno objavljivana na zvaničnoj web sranici www.szks.ba, najavljeno je iz te institucije.