Izvještaj je dostavila Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH. Delegat Asim Sarajlić (SDA) je ispred Kluba Bošnjaka predložio tri zaključka, kojim se, između ostalog, nalaže Agenciji za državnu službu BiH da u što kraćem uspostavi registar uposlenika u institucijama BiH sa podacima o etničkoj, kvalifikacijskoj i spolnoj pripadnosti uposlenika.

Također je predloženo da Ministarstvo sigurnosti BiH formira registar uposlenika u policijskim i sigurnosnim institucijama na nivou BiH, te kao treći zaključak obaveza entitetskim institucijama i institucijama Distrikta Brčko da formiraju registre uposlenika u institucijama entiteta i Distrikta Brčko sa podacima o etničkoj, kvalifikacijskoj i spolnoj pripadnosti uposlenika.

Delegatkinja Lidija Bradara (HDZBiH) je ocijenila da je jako zanimljivo da pojedini kantoni imaju više delegata u Domu naroda FBiH nego uposlenih u institucijama iz reda tog naroda. U tom kontekstu je ukazala na nepostojanje zaposlenih Hrvata u institucijama Bosansko-podrinjskog kantona, koji, s druge strane, ima delegata u Klubu Hrvata u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Delegat Zlatko Miletić je kazao da je razočaran stanjem u pojedinim administrativnim jedinicima u BiH, te je poručio da mnoge institucije neće da implementiraju ustavne i zakonske odredbe.

- Ono što me zabrinjava posebno je vrlo mala zastupljenost žena i mislim da bi možda u nekom trenutku jednu tematsku sjednicu trebali da posvetimo ovom pitanju – izjavio je Miletić.

Ukazao je i na činjenicu da u pojedinim sredinama nema uposlen niti jedan pripadnik određenih konstitutivnih naroda.

Delegatkinja HDZ-a BiH Marina Pendeš je predložila da se nacionalna struktura uposlenika utvrđuje na osnovu rezultata Popisa stanovništva 2013. godine.

- S obzirom na to da se kaže Specijalni izvještaj o zastupljenosti konstitutivnih naroda, kada sam predlagala da osnova bude popis iz 2013. godine, mislila sam da osobe koje su se izjasnile po naciji moraju dostaviti potvrdu kako su se izjasnili, a ne da osnova za zastupljenost naroda bude popis iz 2013. godine – izjavila je Pendeš.

Dodala je da nacionalne izjašnjavanje svakog uposlenika mora odgovarati izjašnjenju na Popisu stanovništva 2013. godine da, pojasnila je, ne bi došlo do zloupotreba.

- Ako se Marina izjasnila kao Hrvatica, ne može se sutra izjašnjavati drugačije – izjavila je Pendeš.

Delegat SNSD-a je također predložio izmjene prijedloga Kluba Bošnjaka, a kazao je da je treći zaključak, koji se odnosi na entitetske registre, za delegate iz reda srpskog naroda neprihvatljiv.

Sarajlić je poručio da se mogu prihvatiti prijedlozi delegatkinje Marine Pendeš, ali je naglasio da je taj zaključak teško provesti jer se ne može provjeriti kako se neko izjasnio na Popisu 2013. godine. Kao prihvatljive je ocijenio i prijedloge delegata Sredoje Novića, a poručio je da mu je jasno zašto Klub Srba ne želi prihvatiti treći zaključak.

Pendeš je izjavila da uposlenici mogu napisati napomenu o svojoj nacionalnosti u skladu sa Popisom stanovništva 2013. godine.

Delegat SDP-a Denis Bećirović je predložio da se za sva tri zaključka Dom naroda izjasni u paketu, kako se ne bi "varkom pokušalo izbjeći izjašnjavanje o trećem zaključku".

- Suština ovih zaključaka je da se sačini registar, a to je posao Vijeća ministara, a ne ovog doma. Umjesto da Vijeće ministara traži od državne agencije, a agencija će dati metodologiju kako će taj registar izgledati. Ne znam zašto se mi uopće ovdje bavimo time – izjavio je Nović tokom rasprave.

Poručio je da se gubi vrijeme, a da se ništa ne može riješiti.

Nakon jednosatne pauze, šef Kluba Bošnjaka Asim Sarajlić je kazao da su usaglašena prva dva zaključka, koji su objedinjeni u jedan, dok treći zaključak nije usaglašen, ali je Klub Bošnjaka ostao pri njemu.

- Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara BiH da zaduži Agenciju za državnu službu BiH da u što kraćem roku sačini metodologiju koju bi usvojilo Vijeće ministara, a na osnovu koje bi se uspostavio operativni registar rukovodnih i drugih uposlenika u svim institucijama na nivou BiH sa podacima o nacionalnoj, spolnoj, kvalifikacionoj, starosnoj i drugoj strukturi – glasi usaglašeni zaključak.

Taj zaključak je prihvaćen, dok je treći zaključak Kluba Bošnjaka, koji se odnosio na uspostavljanje entitetskih registara uposlenih, odbijen, te je upućen na usaglašavanje zbog nepostojanja podrške iz entiteta RS.