- Sve je inicirano potrebom boljeg razumijevanja prirode uspomena kao nematerijalnih i materijalnih iskustava sa kojima se vraća sa putovanja, procesa darivanja kao očekivanog dijela povratka kući uz ulogu dokaza o odlasku, posjeti, sjećanju, zahvalnosti i uzvraćanju. Namjera je dobiti dva pobjednička prijedloga ili rada u dvije kategorije, a dodjeljuju se i dvije novčane nagrade od po 2.000 maraka za prva mjesta iz obje kategorije. Kategorije su podijeljene na suvenire u proizvodnoj vrijednosti do 15 i one u proizvodnoj vrijednosti od 15 do 100 maraka - kazao je direktor Turističke zajednice Grada Bihaća Armin Amidžić.

Mehmed Mahmutović iz Centra za savremenu kulturu "Krak" naglasio je da se već nekoliko mjeseci radi na samom kreiranju vizuala i prezentiranju idejnog koncepta, odnosno brendiranju projekta i suvenira po kojem će se pamtiti Bihać.

- Naše nastojanje je da se u našem gradu, ali i na nacionalnom nivou pozicioniramo kao platforma koja će služiti drugim ustanovama bilo kojeg tipa za kolaboraciju i saradnju na projektima u oblasti nauke, kulture i umjetnosti. Tako je i u ovom slučaju još jednog načina turističke promocije Bihaća - dodao je Mahmutović.

Konkurs je objavljen 10. juna i ostaje otvoren do 10. septembra, a apostrofirano je da su sve informacije dostupne na web stranicama Turističke zajednice Grada Bihaća i Centra za savremenu kulturu "Krak".