Odluku o zabrani je njihova Skupština donijela jednoglasno. Sezona požara obično je bila u ljeto, no počela je biti aktualna sve ranije, posebno u južnim dijelovima zemlje. 

Sve češće su se počeli pojavljivati i prirodni požari, no Francuzi svejedno žele maksimalno smanjiti potencijalan loš utjecaj čovjeka na prirodu.

Stručnjaci upozoravaju kako na Mediteranu posebno treba poduzeti sve moguće mjere jer se klima na tom području mijenja brže nego na drugim dijelovima Evrope, pa i svijeta.

Francuzi već imaju zakon o šumskim područjima u kojem je istaknuto kako se ne smije paliti vatra u šumama, kao ni 200 metara oko njih. Ističu kako su i cigarete jedan od nezanemarivih uzročnika požara, posebno suhim godinama i manjim razdobljima.