Knjiga koja je pod naslovom "Srebrenica: hronologija jednog genocida ili šta se desilo sa Mirnesom Osmanovićem" objavljena u Hamburgu 2016. godine, rezultat je petnaestogodišnjeg istraživanja kojeg je ovaj Nijemac poduzeo po narudžbi Instituta za društvena istraživanja, jednog od najznačajnijih instituta u Njemačkoj po pitanju radova o nasilju u društvu u XX vijeku.

Na skoro 1.100 stranica Fink detaljno opisuje dešavanja od vremena osnivanja stranaka, prvih eskalacija, opkoljavanja Srebrenice, gerilskog ratovanja i, naposlijetku, sve do završnih faza genocida tokom jula 1995. godine.

- Do sada nije napisano djelo slično ovome o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. Ovo je svojevrsna enciklopedija - osvrnuo se na knjigu Sabahudin Šarić sa Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.

Autor knjige, Dr. phil. Matias Fink studirao je američke studije i političke nauke, a zatim studij za savremenu historiju u Münchenu i Tübingenu. Radio je 35 godina kao novinar, autor i producent političkih i dokumentarnih reportaža za razne institucije njemačkog javnog servisa, ARD. Kao vanjskopolitički korespodent izvještavao je iz Srednje i Južne Amerike, Irske, Vijetnama, Palestine. Decenijama je važio kao jedan od najbriljantnijih vanjskopolitičkih komentatora.

Knjigu na bosanski jezik preveo je Avdija Alibašić.