Presudila politika a ne struka: Bez dogovora o kontakt-tački za saradnju s EUROPOL-om

objavljeno: 07.02.2018. u 13:56

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić kazao je da ni nakon današnjeg sastanka predstavnika policijskih agencija i ministarstava unutrašnjih poslova sa svih nivoa vlasti nije dogovorena lokacija kontakt tačke za saradnju BiH s EUROPOL-om.

Mektić je naglasio da je BiH jedina zemlja u Evropi koja nema svog oficira za vezu u sjedištu EUROPOL-a u Hagu. Nakon današnjeg sastanka kazao je novinarima da predstavnici MUP-a Republike Srpske insistiraju da kontakt-tačka bude na adresi Trg BiH 1, kao što je i naznačeno u Operativnom sporazumu o saradnji s EUROPOL-om, iako se samo radi o adresi, a ne tačnoj lokaciji.

Međutim, predstavnici svih ostalih policijskih agencija insistiraju da lokacija kontakt-tačke bude u Direkciji za policijsku koordinaciju.

- Ovo je klasična, politička opstrukcija, tipična za bh. političare, da ne funkcioniraju sigurnosne institucije, jer ako budu funkcionirale, onda će se doći do političara i njihovog kriminala - istakao je ministar sigurnosti BiH.

Podsjetio da je Operativni sporazum s EUROPOL-om potpisan prije dvije godine, što znači da se već dvije godine pokušava naći rješenje za lokaciju kontakt-tačke.

- Evropska komisija daje vrlo ozbiljne naznake da će, ukoliko ovo pitanje ne bude riješeno vrlo brzo, odustati od ovog sporazuma - upozorio je Mektić.

On smatra da se dogovor u vezi s kontakt-tačkom ne može postići zbog toga što je politika duboko involvirana u policijske agencije.

- Tokom današnjeg razgovora pokušao sam da politiku izvučem iz ove situacije i da to vratimo u stručne i profesionalne vode, ali nisam uspio - rekao je Mektić.

Ukazao je na značaj Operativnog sporazuma o saradnji s EUROPOL-om kazavši da se njim policijskim agencijmama pruža izuzetan alat za rad, jer EUROPOL ima ogromnu bazu podataka i informacima koje bi bila od velike koristi bh. policijskim agencijama. Posljedice zbog evenutalnog otkazivanja tog sporazuma, tvrdi ministar sigurnosti BiH, trpit će isključivo bh. građani, jer će se smanjiti nivo sigurnosti u zemlji.

- Sada opet moramo tražiti neke izlaze, a ja imam viziju na koji bi način ovo pitanje moglo biti riješeno, za što bi koristio svoja ovlaštenja - kazao je Mektić, pojasnivši da može donijeti odluku da iz BiH uputi oficira za vezu u Hag, jer međunarodne sporazume u ovom slučaju provodi Ministarstvo sigurnosti.

Između ostalog, napomenuo je da je jučer dogovoreno mjesto na kojem će se nalaziti server za razmjenu inofrmacija neophodnih za rad policijskih agencija - AFIS-a te da će to biti u Ministarstvu sigurnosti BiH. Mektić je podsjetio da su proteklih šest godina bezuspješno pokušavali dogovoriti lokaciju tog servera, što je „apsurdno“.

Poručio je da neće dozvoliti da Sporazum o saradnji s EUROPOL-om bude raskinut niti zbog jednog političkog interesa, jer mu je važnija sigurnost građana BiH.