Proizvođač grijalice je Chuan Qi Electric Appliance Factory, NR Kina, a uvoznik je Kid Zone d.o.o. Sarajevo.

Kako su naveli iz Agencije grijalica predstavlja opasnost od požara i opekotina jer se zaštitna rešetka može potpuno skinuti bez upotrebe dodatnog alata. Grijalica ima mehanizam koji uključuje/isključuje grijače kada se grijalica uspori/obori, uključivanje radi iako nijedan grijač prethodno nije vidljivo usijan.

Proizvod nije usklađen sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i standardom BAS EN 60335-2-30:2012.

Uvoznik je dobrovoljno preduzeo mjere obavještavanja potrošača, povlačenja proizvoda sa tržišta i njegovog uništavanja.

Preporučuje se potrošačima koji posjeduju ovaj proizvod da ga prestanu koristiti i da ga vrate u trgovinu gdje su ga kupili.

Iz Agencije navode da je proizvođač svjetlosnog lanca nepoznat, a zemlja porijekla je Kina.

Svjetlosni lanac predstavlja opasnost od strujnog udara i požara jer ima klasu izolacije O koja nije dozvoljena, dužina kabla između utikača i prve svjetiljke je manja od dozvoljene, upozorenja nisu napisana na jednom od službenih jezika BiH i nije propisno označen.

Proizvod nije usklađen sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i standardom BAS EN 60598-2-20:2016.

Nadležna inspekcija je naložila mjere povlačenja proizvoda sa tržišta i njegovo uništavanje.

Iz Agencije navode da se preporučuje potrošačima koji posjeduju ovaj proizvod da ga prestanu koristiti.