Nosilac najvećeg ratnog priznanja Zlatni ljiljan Salko (Šerif) Hajdarević preminuo je jučer, saopćeno je iz Saveza udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni ljiljan i Zlatna policijska značka Kantona Sarajevo.

Salko Hajdarević je rođen 15.01.1956. u selu Gunjčići, općina Pljevlja. Osnovnu i srednju školu završio u Sarajevu.

U TO RBiH stupio je 08. aprila 1992. godine. Komandovao je četom, od aprila do juna 1992. godine. Bio je komandant Velešićkog odreda, od juna 1992. godine, a potom Komandant 3. Bataljona 13. Velešićko – pofalićke brigade i načelnik saobraćajne službe 111. "S" mbr., od januara 1995. godine do kraja rata.

Učestvovao je u Pofalićkoj bitki, odbrani Orlića, Azića, Bara i Otesa. Kraj rata dočekao je na dužnosti načelnika Saobraćajne službe 111. "S" mtbr., u činu natkapetana .

Za iskazanu hrabrost, sposobnost i lični doprinos u organizovanju i vođenju oružanog otpora agresoru na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1996. godine dodijeljeno mu je najveće ratno priznanje, značka "Zlatni ljiljan".

Dženaza će se obaviti u subotu, 22.09.2018. godine u 14 sati na mezarju Vlakovo, općina Ilidža – Sarajevo.