Dženaza će se obaviti u petak, 17. septembra, u 13:50 sati na mezarju Stari Ilijaš, općina Ilijaš, saopćio je Savez udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" Kantona Sarajevo.

Miralem Mostić je rođen 2. 7. 1960. godine u Ilijašu. Po zanimanju vozač. Učestvovao je u odbrani Republike Bosne i Hercegovine, obavljao dužnost komandira čete 126. brdske brigade Ilijaš. Više puta je ranjavan i 50-postotni je ratni vojni invalid, demobilisan u činu poručnik.

Za iskazanu hrabrost, sposobnost i lični doprinos u organizovanju i vođenju oružanog otpora agresoru na Republiku Bosnu i Hercegovinu, 1994. godine dodijeljeno mu je najveće ratno priznanje, značka "Zlatni ljiljan".