Riječ je o sedamdesetdvogodišnjem pacijentu iz Banje Luke koji je imao više hroničnih udruženih oboljenja. 
 
Liječen je na Klinici za infektivne bolesti od 28. marta.