Mulać-Jagličić je tokom poslovnog vijeka radila i u sarajevskim listovima "San" i "Oslobođenje". Posljednjih pet godina bila je direktorica Bisnodea BH, kolektiva u kojem je funkciju obavljala veoma uspješno te zalaganjem i aktivnostima doprinosila razvoju tržišta i poticala rast kompanije koju je vodila.

- Ovo je veliki gubitak kako za Bisnode BH tako i za poslovne partnere s kojima je sarađivala - kazali su iz kompanije Bisnode BH. 

Mulać-Jagličić je rođena 24. septembra 1969. godine u Dubrovniku.