Predavač je bio licencirani FIFA instruktor Igor Radojčić. Seminar je obuhvatio različite teme koje su ključne za kvalitetno korištenje VAR sistema. Sudije su se upoznale sa osnovnim principima i načelima VAR-a, kao i s VAR protokolom koji obuhvata četiri kategorije situacija u kojima se VAR može koristiti. Takođe se govorilo o ulogama svih uključenih strana, uključujući sudije na terenu, VAR sudiju (Video assistant referee), AVAR sudiju (Assistant Video Assistant Referee) i sudiju odgovornog za praćenje VAR sobe.

Jedna od tema seminara bila je i razlika između subjektivnih i faktičkih odluka, te kako VAR tehnologija može pomoći u donošenju objektivnijih odluka u situacijama koje su otvorene za tumačenje, a posvećena je pažnja i kategoriji "Jasna i očigledna greška".

Komunikacija između sudija na terenu i VAR tima također je bila istaknuta kao važna komponenta uspješne primjene VAR-a. Sudije su se upoznale s najboljim praksama komunikacije u VAR sobi (Video Operations Room) i komunikacije između sudija na terenu i VAR sudija. Ovaj aspekt seminara omogućio je sudijama da bolje razumiju važnost jasne i brze komunikacije kako bi se postigla pravilna odluka.

- Sudije remijer lige BiH su pokazale veliko zanimanje i aktivno su učestvovale u diskusijama tokom seminara. Ovaj događaj potvrđuje opredjeljenje FSBiH za kontinuirano usavršavanje sudija i pripremu za buduću primjenu savremene tehnologije u bh. fudbalu. Uvođenje VAR tehnologije u domaće takmičenje je jedan od ključnih projekata FSBiH u narednom periodu - saopćeno je iz krovne kuće bh. fudbala.