Premijer Zolj: Zahtjevi pojedinih sindikata su nerealni

objavljeno: 14.06.2018. u 15:47

Na današnjoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo analizirano je stanje sedam do sada potpisanih kolektivnih ugovora, a jedna od stvari na koju je novinarima ukazao premijer Kantona Adem Zolj je da postoje zahtjevi od nekih sindikata za revizijom tih ugovora.

U Kantonu Sarajevo u oblastima obrazovanja, zdravstva, unutrašnjih poslova, komunalne privrede i organa uprave djeluje 12 sindikata od kojih je 11 reprezentativnih i oni zastupaju interese oko 20.000 radnika, a tokom pregovora, tvrdi Zolj, vođena je odgovorna politika.

Naglasio je i da neki sindikati imaju zahtjeve kojima kantonalni budžet nije u stanju odgovoriti, ističući da je potpisivanjem ovih ugovora umnogome poboljšan status radnika u tim oblastima, od povećanja plate do ostvarivanja i nekih drugih pripadajućih prava.

Upozorio je da postoji i složena struktura sindikata te da nije moguće pregovarati sa svakim od njih višesatno, posebno naglašavajući da se pregovarati može kada za to postoje opravdani finansijski razlozi.

Ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj pojasnila je da u oblasti zdravstva postoje tri sindikata te da je Vlada potpisala ugovore s dva sindikata, ali da su ponovo otvoreni novi pregovori, iznoseći podatak da zahtjevi znače osiguranje dodatnih 28 miliona KM, a da je Vlada u mogućnosti sada osigurati 4,2 miliona KM.

Mišljenja je da postoje i neki opravdani razlozi za pregovaranje jer su pojedine kategorije poput sestara, farmaceuta, psihologa, biohemičara i drugih kategorija stavljeni u podređeni položaj u odnosu na stanje koje je bilo prije što bi se, smatra, trebalo popraviti.

Ostavljeno je, dodala je, sindikatima da se dogovore na koji način će raspodijeliti sredstva koja Vlada sada može osigurati, ali smatra da će to ići teže jer se svaki od sindikata zalaže za kategoriju koju zastupa.

Kada je u pitanju sektor obrazovanja i komunalne privrede resorni ministri Elvir Kazazović i Senad Hasanspahić napomenuli su da u ovim sektorima nisu evidentirani veći problemi te su izrazili nadu da će Vlada biti u mogućnosti ispuniti obaveze iz kolektivnog ugovora.

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić kazao je novinarima da se u ovom sektoru zahtjevi odnose samo na to da uposlenici žele izjednačavanje prava sa svim uposlenima u organima javne uprave.

Napomenuo je da dug od 60 miliona KM za presuđene tužbe opterećuje ovaj resor i budžet kantona te je naglasio da se ubuduće mora voditi račina da se u kolektivnim ugovorima ne ostavlja prostora za tužbe.

Ministar unutrašnjih poslova KS Vedran Mulabdić podsjetio je da je prošle godine prvi put potpisan kolektivni ugovor u oblasti policije, čime je policijskim službenicima povećana plata za pet posto, dok je za inspektore osigurano 30 posto dodatka godišnje na platu.

Na današnjoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo usvojen je i Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi nakon što je resorno ministarstvo radilo na njemu gotovo dvije godine, a on bi trebao biti u javnoj raspravi 90 dana.

Ministar Nenadić pojasnio je da je do sada 17 presuda Ustavnog suda koje utvrđuju povredu prava na lokalnu samoupravu, ocjenjujući da je jedan mandat bilo malo vremena da se raspakuje ovako kompleksan problem.

Međutim, dodao je, Vlada je uspjela utvrditi Nacrt ovog zakona koji predviđa prijenos nadležnosti na općine i gradove s Kantona kao i činjenicu da se 170 miliona KM prenosi na jedinice lokalne samouprave.

Radi se o prijenosu nadležnosti za 70 ustanova osnovnog obrazovanja, 40 ustanova predškolskog obrazovanja kao i nadležnost komunalne privrede, ali i niz drugih nadležnosti koje bi trebale biti sada na lokalnoj samoupravi.

Na sjednici je jednoglasno usvojen Prijedlog strategije prema mladima KS za period od 2018. do 2022. godine i o njoj bi se poslanici u Skupštini KS trebali izjasniti 25. juna, a ministar Kazazović potvrdio je i da je utvrđen plan upisa za srednje škole što će se vršiti elektronskim putem.