Dogovoreno je da se hitno formira tim koji će prikupiti podatke o nastalim štetama na područjima gdje je zemljotres imao razornu snagu. Premijer Novalić je naglasio da će ta baza podataka ubrzati proces efikasne pomoći stanovnicima područja pogođenih zemljotresom.

Osim toga, Vlada Federacije BiH će naložiti da se Federalna uprava civilne zaštite, a čiji su predstavnici već bili na terenu, što prije stavi na raspolaganje kolegama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i ostalim ugroženim područjima u Hercegovini, gdje za to postoji potreba.