Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić ističe da su u pitanju srednjoročne mjere, a da je s kratkoročnim mjerama, interventnom podrškom privrednicima, kantonalna vlada krenula prije mjesec dana. Podsjeća da je Vlada KS još početkom aprila raspisala javni poziv za sufinansiranje martovskih plata za sve privredne subjekte kojima je zabranjen rad, a koji su uprkos tome zadržali isti broj radnika. Sa ovom mjerom će, kaže, nastaviti sve dok traje kriza.

Još 22. marta Vlada je osnovala Fond za podršku privredi. U ovom trenutku u njemu je 4,5 miliona KM, a taj iznos će se povećati u rebalansu budžeta.

- Svjesni smo da je kriza posebno pogodila oblast turizma, zato je Vlada KS zadužila Turističku zajednicu da pripremi poseban set mjera. Iz sredstava od boravišne takse Turistička zajednica će izdvojiti milion KM za očuvanje radnih mjesta i likvidnosti djelatnika u turizmu. Naravno dugoročno nije održivo da Kanton plaća plate uposlenicima u realnom sektoru. Zato je naredni korak pokretanie privrede. Vlada će pripremiti Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica pandemije na nivou kantona. Zakon će sadržavati niz srednjoročnih mjera - ističe Nenadić u razgovoru za Fenu.

Vlada će, između ostalog, predložiti oslobađanje plaćanja zakupnine poslovnih prostora i javnih površina.

- Ovaj prijedlog smo usaglasili sa načelnicima općina sa područja KS, tako da su neki od njih već poduzeli ovu mjeru. Bitno je i rasteretiti privredu od nameta u ingerenciji kantona. Za neke subjekte predloženo će biti smanjenje, a za neke oslobađanje plaćanja naknada za, naprimjer, korištenje šuma. Planirano je i oslobađanje od plaćanja članarine u Turističkoj zajednici. Novoj situaciji bit će prilagođen i Program razvoja male privrede - navodi Nenadić.

Dodatna sredstva za realizaciju mjera, pojašnjava, osigurat će se, prije svega, unutrašnjom preraspodjelom budžeta.

- Početkom maja bit će spreman rebalans. Sa uštedama ćemo početi od sebe, odnosno tražit ćemo ih u racionalizaciji troškova u javnoj upravi, u javnim preduzećima i ustanovama. Podsjećam vas da svi članovi Vlade, premijer i ministri, jednu trećinu svojih plaća uplaćuju na poseban račun namijenjen borbi protiv koronavirusa. Predviđamo da će se zbog smanjenog priliva sredstava budžet smanjiti za oko 100 miliona KM, tako da, nažalost, ove godine nećemo moći da realizujemo neke planirane projekte. Svako ministarstvo mora odrediti prioritete i tih prioriteta ćemo se držati. Također, htio bih ovom prilikom naglasiti da imamo namjeru da ispoštujemo sve kolektivne ugovore. Isto tako, ove godine smo povećali brojna socijalna davanja i ne planiramo ih sad smanjivati - kaže premijer KS.  

Sve uštede napravljene u resorima će biti usmjerene u Fond za podršku privredi. U Fond će Vlada usmjeriti i sredstva od namjenskih naknada, naprimjer, od pretvorbe poljoprivrednog u nepoljoprivredno zemljište, te sredstava za izgradnju i održavanje javnih skloništa. Među predloženim mjerama naći će se i otvaranje nove povoljne kreditne linije za privredne subjekte, gdje bi Kanton sufinansirao kamatu.

- Bitno je naglasiti da set mjera koje ćemo sutra razmatrati dopunjuje Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u Federaciji BiH. Vlada KS je bila jedan od partnera u kreiranju ovog zakona i planiramo nastaviti da koordiniramo naše mjere sa Vladom FBiH. U kriznim situacijama jako je bitna saradnja svih nivoa vlasti. Naravno, moramo biti svjesni da saniranje posljedica pandemije na privredu nije posao koji će trajati pola godine ili godinu dana. Analitičari već danas govore o najtežoj ekonomskoj krizi od Drugog svjetskog rada i nezahvalno je u ovom trenutku predviđati kako će se stvari odvijati. U ime Vlade Kantona Sarajevo želim ipak uvjeriti građane da ćemo uložiti maksimalne napore da naš kanton, naši privrednici i radnici izađu iz ove situacije koliko-toliko bezbolno - poručuje premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić u razgovoru za Fenu.