U Ministarstvu trgovine Federacije BiH tvrde da prate kretanje potrošačkih cijena, pa i hrane i provjeravaju da li se trgovci pridržavaju određenih marži i odluka Vlade koje se moraju provoditi zbog pandemije korone, ali i Zakona o kontroli cijena.

Prema njihovim odgovorima za Faktor, u Ministarstvu ne primjećuju da je hrana i sredstva za higjenu, koja su neophodna za preživljavanje građana, sve skuplja, pa kažu:

- Federalno ministarstvo trgovine redovno objavljuje na web stranici Ministarstva podatke o kretanju potrošačkih cijena na mjesečnom nivou, koje u skladu sa propisanom metodologijom prikuplja i obrađuje Federalni zavod za statistiku (FZZS) i publikuje u svojim mjesečnim, kvartalnim, polugodišnjiim i godišnjim biltenima i na svojoj web stranici.

Federalni zavod za statistiku objavio je podatak da su u oktobru 2020. godine u odnosu na oktobar 2019. godine, potrošačke cijene pale za 1,3 post (godišnja deflacija), kao i da su potrošačke cijene u oktobru 2020. godine, u prosjeku porasle za 0,4 posto u odnosu na prethodni mjesec. Posmatrano po odjeljcima klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima:

- odjeća i obuća za 4,2 posto, stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 1,1 posto, hrana i bezalkoholna pića za 0,3 posto, ostala dobra i usluge za 0,2 posto i prijevoz za 0,1 posto.

Statistika zbir (ne)tačnih podataka

FZZS je objavio da su u novembru 2020. godine u odnosu na novembar 2019. godine cijene pale za 1,5 posto (godišnja deflacija), kao i da su potrošačke cijene u novembru 2020. godine u prosjeku porasle za 0,1 posto u odnosu na prethodni mjesec. Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima:

- stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti; namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,6 posto, hrana i bezalkoholna pića; ostala dobra i usluge za 0,3 posto i zdravstvo 0,2 posto.

Cijene su pale u odjeljcima: odjeća i obuća za 2,7 posto, prijevoz za 0,2 posto i rekreacija i kultura za 0,1 posto. U ostalim odjeljcima cijene se u prosjeku nisu mijenjale.

Iz navedenog proizlazi da nije došlo do značajnog rasta potrošačkih cijena u navedenim mjesecima, ocjenjuju iz Ministarstva trgovine, Sektor za cijene i analizu tržišta.

U vezi s odlukama o mjerama neposredne kontrole cijena iz Ministarstva poručuju:

- Vlada Federacije BiH je zbog pandemije COVID-19 uzrokovanih širenjem virusa SARS-CoV2, na sjednici održanoj 16. marta 2020. godine donijela Odluku o proglašenju stanja nesreće u Federaciji BiH i Odluku kojom je utvrdila postojanje uvjeta za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na području Federacije BiH, a kao mjeru neposredne kontrole propisala je za pojedine proizvode zadržavanje cijena na nivou zatečenom 5. marta 2020. godine.

Prema ovoj odluci privredna  društva i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo su bili obavezni da za pojedine životne namirnice, higijenske i druge proizvode primjenjuju cijene na nivou zatečenom na dan 5. mart 2020. godine. Razlog za donošenje ove odluke je bio sprečavanje nepoštenog ponašanja trgovaca i utvrđivanja nerealno visokih cijena proizvoda za proizvode sa Liste, koja je bila sastavni dio navedene odluke.

Vlada Federacije BiH donijela je 9. aprila 2020. godine Odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena, kojom je stavila van snage raniju odluku. Novom odlukom Vlada FBiH je propisala da su pravne i fizičke osobe koje obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo  obavezne za proizvode u nadležnosti Federacije BiH, kantona, grada, kao i za ostale životne namirnice, osnovne higijenske proizvode i druge proizvode, utvrditi i primjenjivati marže koje su bile na dan 5. marta 2020. godine.

Razlog za donošenje ove nove odluke je činjenica da je nastupom vanrednih okolnosti u Federaciji BiH došlo do prekomjerne kupovine određenih prehrambenih i higijenskih proizvoda i stvaranja zaliha kod građana što je moglo uzrokovati vještačku nestašicu određenih proizvoda na tržištu.

Navedena odluka je bila privremenog karaktera i nakon što je 31. maja 2020. godine Vlada FBiH ukinula stanje nesreće u Federaciji BiH, 1. jula 2020. godine Vlada FBiH je donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o mjerma neposredne kontrole cijena.

Trgovačke marže

Važno je istaći, poručuju iz Ministarstva trgovine, da su u skladu sa Zakona o kontroli cijena mjere neposredne kontrole cijena za proizvode u nadležnosti kantona, grada i općine i dalje na snazi. Kantoni, gradovi  i općine u Federaciji BiH su donijeli odluke o mjerama neposredne kontrole cijena za proizvode iz svoje nadležnosti i još  su na snazi.

Ovo ministarstvo je dostavilo svim kantonima dopis da preispitaju svoje odluke, te da ukoliko postoje zakonom propisani uvjeti  propišu nove mjere neposredne kontrole cijena (npr. utvrđivanja niže stope trgovačke marže za proizvode iz njihove nadležnosti).

Imajući u vidu navedeno, iz Ministarstva trgovine ističu da u uvjetima slobodnog formiranja cijena u skladu sa Zakonom o kontroli cijena, ovo ministarstvo prati kretanje cijena na području Federacije BiH i ukoliko se ocijeni da je za pojedine proizvode došlo ili može doći do značajnog poremećaja u snabdijevanju i kretanju cijena, Ministarstvo će kao nadležni obrađivač pripremiti odgovarajuću odluku i uputiti Vladi FBiH na dalje postupanje.