Nakon petosatnog zasjedanja prekinuta je današnja peta redovna sjednica Zastupničkog doma Parlamenta FBiH kako bi zastupnici koji žele mogli stići sutra na komemorativnu sjednicu u Velikoj Kladuši, a potom i dženazu kolegi Mirvetu Beganoviću, zastupniku ovog doma, koji je u nedjelju nastradao na svom imanju. Beganović je bio iz Laburističke stranke.

Na današnjoj sjednici je doneseno više nacrta zakona, a posebnu pažnju zastupnika izazvao je Prijedlog zakona o zaštiti na radu koji je također usvojen. Kosntatirano je da se inspekcijama moraju dati veća ovlaštenja na terenu.

Nastavak sjednice zakazan je 8. oktobra na kojoj će se naći Strategija zapošljavanja u Federaciji BiH za period 2018-2021. godina, ali i Program prestrukturiranja energetskog sektora u FBiH. Istog dana predviđena je i vanredna sjednica.