Međutim, nova sjednica je zakazana u 14.30 sati. 

Naime, zastupnica Jasmina Biščević-Tokić je ukazala da zastupnici zajedno sa pozivom za sjednicu nisu dobili radni materijal kao ni materijal koji tretira sastanak sva tri člana rukovodstva Federacije BiH Lidije Bradare, Refika Lende i Igora Stojanovića, da se nisu dogovorili o predsjedniku FBiH. 

Prema njenim riječima, zastupnici su dobili materijal sa sastanka Igora Stojanovića i Lidije Bradara a čime je prekršen Ustav FBiH.