Ovo je uračunato na zahtjev sindikata koji su, kako nam je rečeno u Sindikatu državnih službenika, tražili 650 KM, ali je prihvaćeno da to bude 630 KM.

Da li će i doći do povećanja osnovice ovisi, prije svega, hoće li Fiskalno vijeće BiH prihvatiti okvir koji je predvidio DOB, hoće li Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojiti odluku o povećanju osnovice, koju određuje svake godine, ali i da li će biti usvojen budžet institucija BiH za 2023. godinu koji bi trebao predvidjeti povećanu osnovicu.

Ukoliko bude ovako kako je planirano, to bi značilo da će i iduće godine biti povećane i plaće zvaničnika, nakon ovogodišnjeg rasta primanja do kojeg je došlo kada je osnovica sa 475 KM "skočila" na 535 KM.

VEZANI TEKST - Kad funkcionerima treba povećati plaće, nema prepreka: Ovom odlukom bi dobijali i 600 KM više

Primjenom osnovice od 630 KM, budući članovi kolegija Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imali bi osnovnu plaću od oko 5.480 KM, što znači povećanje od oko 830 KM u odnosu na sadašnju.

Zastupnici i delegati imali bi plaću veću za oko 800 KM i ona bi iznosila oko 5.300 KM.

Budućim članovima Predsjednštva Bosne i Hercegovine plaća bi bila veća za 950 KM i iznosila bi 6.300 KM.

Budući predsjedavajući Vijeća ministara BiH imao bi plaću od 5.670 KM, odnosno za 855 KM veću.

Ministrima bi plaća bila uvećana za nešto više od 800 KM i iznosila bi nešto više od 5.350 KM, a savjetnicima bi plaća bila veća za oko 400 KM.

Plaća državnim službenicima koji su stručni saradnici bila bi veća za oko 220 KM, stručnim savjetnicima za oko 280 KM, a šefovima odsjeka za 310 KM. Njihove plaće sada se kreću od oko 1.230 KM za stručne saradnike do oko 1.740 KM za šefove odsjeka.

General-pukovnik bi imao plaću veću za nekih 760 KM, koliko i direktori policijskih agencija.

Istovremeno, vojnicima bi plaće bile uvećane za nešto više od 130 KM, dok bi policajci imali oko 150 KM više, s tim da vojna lica i policijski službenici imaju poseban dodatak. Namještenici bi imali i najmanje povećanje. Oni s najnižom stručnom spremom bi dobili tek nešto više od 110 KM veću osnovnu plaću.