Objavljeni rezultati pokazuju da kod preduzeća nije bilo razlike u promjenama za dugoročne i kratkoročne kredite, a kao glavne razloge pooštrenih kreditnih uslova banke su navele faktore vezane za percepciju rizika. Istovremeno, rezultati ukazuju na smanjenje tražnje kredita za preduzeća, što je posebno izraženo kod dugoročnih kredita. U pogledu tražnje kratkoročnih kredita, nakon blagog povećanja u četvrtom kvartalu 2020., u prvom kvartalu 2021. godine ovaj trend je promijenjen i registrovana je manja tražnja.

Kod kredita stanovništvu, primjetno je pooštravanje kreditnih uslova, što se posebno odnosi na kredite za finansiranje nekretnina. Razlozi su također usko vezani s percepcijom povećanog rizika od banaka, dok su s druge strane banke izvijestile da ih povećana konkurencija na tržištu prisiljava da ublažavaju kreditne uslove. U pogledu tražnje kredita od strane stanovništva, registrovano je vrlo malo smanjenje, što govori da se tražnja u ovom segmentu postepeno normalizije nakon nepovoljnog trenda u 2020. godini te banke nagovještavaju da će tražnja blago rasti u drugom kvartalu 2021. godine.

CBBiH je nedavno pokrenula ovo istraživanje čiji je cilj da se prikupe informacije i stekne uvid u kretanje standarda i uslova kreditiranja komercijalnih banaka te  sagleda ponuda i potražnja za kreditima u Bosni i Hercegovini, o čemu se, u skladu s praksama u Evropskoj uniji, informiše cjelokupna javnost, saopćeno je iz Ureda za komunikacije CBBiH.