Mala i srednja preduzeća iz općine Stari Grad moći će i ove godine koristiti povoljnu kreditnu liniju koju im nudi BBI banka, a na iznose za koje se odluče Općina Stari Grad će subvencionirati dio profitne marže. Četvrtu godinu zaredom Općina Stari Grad i BBI banka nastoje na ovaj način podstaći razvoj privrede, olakšati poslovanje malim i srednjim preduzećima, te povećati zaposlenost.

Mladi ljudi do sada nisu pokazivali puno inicijative za pokretanje biznisa na ovaj način iako i Općina i BBI banka ističu da se iznos predviđenih sredstava može znatno uvećati ukoliko bude zainteresovanih. Sa današnjeg potpisivanja ugovora između Općine Stari Grad i BBI banke poručeno je da se mora promijeniti svijest kod mladih ljudi i da umjesto odlaska iz BIH trebaju pokazati više inicijative i hrabrosti da se upuste u pokretanje malih preduzeća. Pomoć malim i srednjim preduzećima, ne samo u općini Stari Grad, nego i cijeloj BiH, mora biti prioritet jer njihovim razvojem otvaraju se nova radna mjesta i zbog toga je ovaj projekat izuzetno značajan.

- Ovo je četvrta godina kako smo u projektu sa BBI bankom i dosad smo za finansiranje profitne marže izdvojili oko 101.000 KM. Mi stojimo i ove godine na raspolaganju našim privrednicima koji se odluče za kredite. Oni koji dobiju kredit bit će oslobođeni dijela profitne marže jer ćemo je mi platiti. Za prethodne tri godine plasirano je oko dva miliona maraka kojima je BBI banka sa općinom pomogla poslodavce. P ozivam sve poslodavce da se uključe u ovakve projekte za poboljšanje svog poslovanje jer teško da se bez finansijske pomoći banaka može finansirati poboljšanje poslovanja - izjavio je načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić i dodao da su dosad neki od veoma uspješnih privrednika iz Starog Grada koristili ova sredstva i već su isplatili kredite.

- Želimo da budemo dio razvoja i da sa organima lokalne uprave učestvujemo u podizanju ekonomskog ambijenta u BiH, a ovo je jedan potez u tom pravcu - izjavio je danas Amer Bukvić, generalni direktor i predsjednik Uprave Bosna Bank International. Istakao je da će privrednici dobiti uslove kreditiranja koje nije lako dobiti u zapadnoevropskim zemljama.

- BBI banka će obezbijediti 1,1 milion KM za ovaj projekat, a maksimalna finansiranja ići će do 500.000 KM. Rok finansiranja je kratkoročno do 12 mjeseci, a dugoročno do 60 mjeseci. Do 12 mjeseci mala i srednja preduzeća finansiranje će koštati 0,49, a do 60 mjeseci 1,95. Općina će subvencionirati dio profitne marže, a BBI banka će alocirati sredstva - kazao je Bukvić.

Potvrdio je spremnost da sredstva za kreditiranje, naročito mladih ljudi kojima je BBI banka spremna ponuditi i pronalazak tržišta za manje proizvođače, te savjetovanje, budu ne samo dvostruko nego i desetostruko uvećana.

U protekle tri godine 22 mala i srednja preduzeća iz Starog Grada koristila su ovu kreditnu liniju. Među njima i Ga-Me-Ha, firma sa Lapišnice koja je više od pedeset godina sinonim za ekskluzivne poslastice visoke kvalitete i vrhunskog ukusa. „Naša firma je koristila kreditna sredstva u iznosu od 300.000 KM, a Općina Stari Grad nam je refundirala u konačnom iznosu 4% od ovih sredstava. Mi smo kreditna sredstva koristili za unapređenje tehnologije, uvođenje dodatnih proizvoda i otvaranje novih radnih mjesta. Sa novom tehničkom opremom i novim mašinama otvorila su se i nova radna mjesta. Preporučujemo svim malim preduzećima kao što smo i mi, da se prijave za ova kreditna sredstva,“ kazao je Iris Bašić iz kompanije Ga-Me-Ha, saopćeno je iz Općine Stari Grad.