Cilj publikacije je pokretanje konstruktivnog diskursa o neophodnosti donošenja zakona o zabrani poricanja genocida, holokausta, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina.

Autorica publikacije i nezavisna pravna savjetnica i istraživačica Lejla Gačanica kazala je "da je publikacija rezultat zajedničke inicijative dvije organizacije i bavi se pitanjima na koji način mi u današnjoj BiH, 25 godina nakon završetka oružanog sukoba, imamo ili nemamo prisutno negiranje, glorificiranje, odobravanje ili promicanje ratnih zločina i ratnih zločinaca".

- Ono što je jako važno reći za ovu publikaciju je da se ona nije samo bavila identifikacijom ovih pojava, odnosno gdje one postoje, već i na koji način one utiču na naše društvo. Ono što je pogubno je da su ove pojave mnogo intenzivnije danas nego što je to bilo ranije.

Druga stvar je na koji način treba da se bavimo s ovim. Možemo se baviti na način da to regulišemo kroz zakone. Ono što nemamo danas, to je zabrana negiranja, minimizaranja, opravdavanja ratnih zločina, koji uključuju zločine protiv čovječnosti, zločine protiv civila, ali također genocid i holokaust - kazala je Gačanica.