Na sastanku je konstatovano da je potrebno intenzivirati saradnju svih nivoa vlasti zbog ubrzanijeg rada na ispunjavanju 14 ključnih prioriteta potrebnih za dinamiziranje evropskog puta naše države. Bećirović rekao je da vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima trebaju biti ustrajni u ispunjenju preuzetih ugovornih obaveza između naše države i EU-a, te da je rad na reformama neophodno ubrzati kako bi se osigurao bolji životni standard građana.

Premijer Forto naglasio je da je Vlada Kantona u proteklom periodu usvojila niz reformskih zakona, od kojih direktne koristi imaju građani, kazavši kako je potrebno da nove vlasti Kantona Sarajevo nastave s unapređenjem kvaliteta života ljudi, saopćilo je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.