Kako je navedeno u saopćenju nakon sjednice, Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvaćanju sporazuma i određivanju potpisnika za: Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Australije o zapošljavanju članova porodica diplomatskog i konzularnog osoblja i Sporazum između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o zapošljavanju članova porodica diplomatskog i konzularnog osoblja.

Usvojen je Izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu i on će se dostaviti Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Predsjedništvo BiH je usvojilo Informaciju u vezi sa članstvom i zastupanjem Bosne i Hercegovine u Inkluzivnom okviru za BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - erozija porezne osnovice i premještanja dobiti) i Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe.

Donesene su odluke o prihvatanju sporazuma i određivanju potpisnika za Dopunu 1. Sporazuma o finansiranju Godišnjeg akcijskog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2019. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Predsjedništvo BiH je usvojilo Izvještaj Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine od 26. aprila 2021. godine, koji se odnosi na uništavanje naoružanja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava Oružanih snaga Bosne i Hercegovine po hitnom postupku.

Donesena je odluka o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o saradnji u području odbrane između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Države Katar i odluku o uništenju streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava Oružanih snaga BiH.

Predsjedništvo BiH nije donijelo odluku o prihvaćanju Sporazuma i određivanju potpisnika za Sporazum o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga u zračnom prometu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o davanju odobrenja za zaključivanje: Sporazuma o provedbi tehničke saradnje Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke "Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim poduzećima (MSP) u Bosni i Hercegovini"; Sporazuma o tehničkoj saradnji između Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine - BHDCA i ministra za ekološku tranziciju Republike Francuske - Generalne direkcije za civilno zrakoplovstvo DGAC.

Donesena je i odluka o odbijanju molbi za pomilovanja osuđenih osoba. Predsjedništvo BiH je također donijelo Odluku o imenovanju vanjskog revizora za obavljanje revizije godišnjih računa i evidencije Centralne banke BiH.

Usvojen je Izvještaj o radu Agencije za osiguranje depozita za 2020. godinu i Finansijski plan za 2021. godinu.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o ratifikaciji: Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina za 2019. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine; Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke - Projekt gradskog prijevoza Sarajevo; Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima; Sporazuma koji se odnosi na uzajamno priznavanje i zamjenu vozačkih dozvola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske; Sporazuma o međunarodnoj naučnoj i tehničkoj saradnji u području fizike visokih energija između Bosne i Hercegovine i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN); Sporazuma o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga u zračnom prometu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore; Vojno-financijskog sporazuma o suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Provedbenog protokola o finansijskoj pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske.