Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici prihvatilo i institucionalno pokroviteljstvo Jahorina ekonomskog foruma koji će 27. i 28. aprila 2023. godine biti održan na Jahorini.

Kako je saopćeno, Predsjedništvo BiH je razmatralo tok procesa ratifikacije Ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, te je usvojilo zaključak kojim zadužuje Vijeće ministara BiH i Državnu komisiju za granicu BiH da, najkasnije u roku od 45 dana, Predsjedništvu BiH dostavi Izvještaj o dosadašnjim pregovorima u vezi sa međudržavnim razgraničenjem između BiH i Hrvatske.

- Predsjedništvo BiH zadužuje Vijeće ministara BiH i Državnu komisiju za granicu BiH da, najkasnije u roku od 60 dana, preduzmu potrebne mjere za dinamizovanje nastavka procesa ratifikacije Ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske - saopćeno je nakon sjednice.

Predsjedništvo BiH je na današnjoj sjednici donijelo odluke o prihvatanju nekoliko sporazuma, i to o finansiranju godišnjeg akcijskog plana u prilog paketu za energetsku podršku za Zapadni Balkan u korist Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, zatim Sporazuma između Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije o odbrambenoj saradnji, Međunarodnog sporazuma između Evropske unije i BiH o učešću naše države u Programu EU-a za jedinstveno tržište, te Sporazuma između BiH i Hrvatske o rekonstrukciji mosta Brčko-Gunja.

Odobreno je i zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova BiH i Ministarstva vanjskih poslova Kube o uspostavi mehanizma za političke konsultacije, Memoranduma o razumijevanju o tehničkoj saradnji između Ministarstva finansija i trezora BiH i Ministarstva finansija Nizozemske, Memoranduma o saradnji na uspostavljanju Stalne transnacionalne mreže za sigurnost plovidbe.