- Poštovani kolega Vraniću. Ako sebi dozvoljavate da svoje kolege nazovete "beskrupuloznim kerberima", Ljekarska komora neće i ne smije. Poduzet će sve mjere za pokretanje procedure povrede kodeksa medicinske etike i deontologije za ovakve istupe. Komora neće dozvoliti ovakvo ponašanje svojih članova, čuvat će dostojanstvo časne ljekarske profesije, međusobno uvažavanje i poštovanje svojih članova. Neće dozvoliti zdravstvo u službi politike - saopćila je dr. Miladinović.

U dijelu u kojem se reagira na istup doktora Drljevića, Miladinović je upozorila da on čini krivično djelo.

- Šta mislite ko je od početka pandemije zbrinjavao pacijente sa COVID-19? Ko je formirao izolatorij? Ko danonoćno dežura i vodi brigu o pacijentima u izolatoriju Podhrastovi? I da li su se ti ljekari ikada javno požalili? A Vi se već nakon dva dana javno žalite da ste preopterećeni; već na početku rada sa ovim pacijentima izražavate nezadovoljstvo. Iznosite neistinite podatke o broju praznih mjesta, obraćate se neetično. Mislite li na građane/pacijente? Nije Vam valjda cilj da uzurpirate javnost? Hoće li ovakav istup polučiti poštovanje ili nešto drugo-nepovjerenje - uputila je pitanja Drljeviću predsjednica Ljekarske komore KS.

Moramo svi raditi, istakla je Miladinović, naročito u danima pandemije, poštovani kolega Drljeviću.

- Ja ću kao senior imati osam dežura u novembru u izolatoriju Podhrastovi i radit ću ih s ponosom. I vi radite u bolnici koja nosi ime našeg kolege ljekara koji je zaslužio duboko poštovanje. Postoje mjesta i institucije gdje mi ljekari trebamo diskutovati, raspravljeti, argumentirati. To ne trebaju biti javni mediji. Iznošenje neistinitih podataka za sobom povlači ne samo strukovne, nego i zakonske mjere. A prema podacima koje raspolažem vi radite bez licence izdate od strane Ljekarske komora KS, što je krivično djelo - zaključila je prof. dr. Miladinović obraćanje kolegi Drljeviću.