Tako su se iz Stranke demokratske akcije (SDA) Brčko oglasili sa fotografijama i najavom o započetim radovima na izgradnji Administrativnog doma Mjesne zajednice Klanac.

Samo sat kasnije su iz Socijaldemokratske partije (SDP) Brčko objavili fotografije istog lokaliteta i radova gdje su naveli kako je konačno započela realizacija SDP-ovog projekta nakon 12 godina.