Vrhovni sud Kraljevine Holandije je potvrdio raniju presudu o djelimičnoj odgovornosti države Holandije za smrt Bošnjaka koji su pokušali spas pronaći u bazi holandskog bataljona u Potočarima nakon pada srebreničke enklave u julu 1995. godine.

Holandski bataljon je znao da je 350 muškaraca, koje su poslali iz baze u Potočarima, u stvarnoj opasnosti od napada jedinica Vojske Republike Srpske i smrti.

Vrhovni sud je danas potvrdio da je Dutchbat trebao ponuditi mogućnost boravka u bazi za 350 muškaraca. Propustivši da to uradi, holandski bataljon im je uskratio mogućnost da ostanu izvan ruku vojske bosanskih Srba. Sud smatra da je ta šansa bila mala, ali ne i zanemarljiva.

- Vrhovni sud procjenjuje da je ta šansa bila 10 posto, nakon što je sud ranije procijenio da je ta šansa 30 posto. Država je stoga odgovorna za 10 posto štete koju su pretrpjeli ožalošćeni. Preživjeli rođaci mogu nadoknaditi štetu od države - navedeno je u sudskoj odluci.

Sudije smatraju da holandski bataljon nije mogao spriječiti vojsku bosanskih Srba da ih uhapse.

- Holandski bataljon je bio u izuzetno teškom položaju, jer su Holanđani stajali s lakim naoružanjem protiv više sile i teško naoružanih Srba - odluka je Vrhovnog suda Holandije u Hagu.

FOTO: AA

Više od 6.000 članova porodica stradalih u genocidu u Srebrenici u julu 1995. godine je tužilo državu Holandiju 2007. godine. Okružni sud u Hagu je sedam godina kasnije utvrdio odgovornost države za smrt više od 300 muškaraca koje su pripadnici Dutchbata izbacili iz UN-ove baze u Potočarima. Obje strane u postupku su uložile žalbu na tadašnju odluku. Apelacioni sud je 2014. godine potvrdio odgovornost Holandije.

Godinu ranije, Vrhovni sud je presudio da je Holandija odgovorna za smrt tri Bošnjaka u Srebrenici 1995. godine po tužbi Hasana Nuhanovića.

Nakon žestokih napada na zaštićenu enklavu u Srebrenici, više od 20.000 muškaraca i žena utočište je pokušalo pronaći u bazi holandskog bataljona u Potočarima. Komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić je 11. jula ušao u Srebrenicu i postavio ultimatum da svi branioci Srebrenice moraju predati oružje. 

Nakon toga je više od 23.000 djece i žena poslano prema slobodnoj teritoriji pod kontrolom Armije BiH. Muškarci stariji od 12 godina su izdvojeni. 

Dva dana nakon pada Srebrenice počele su masovne egzekucije Bošnjaka u Kravicama. Pripadnici holandskog bataljona su izručili pet hiljada izbjeglica iz baze u Potočarima u zamjenu za oslobađanje 14 pripadnika Dutchbata koje su zarobili vojnici Vojske RS.

U narednim danima je nastavljeno masovno ubijanje muškaraca. Smatra se da je ubijeno 8.372 osoba u genocidu u Srebrenici. 

U aprilu 2002. godine, nakon zvaničnog izvještaja o Srebrenici, holandska Vlada predvođena premijerom Wimom Kokom je podnijela ostavku. I izvještaju je navedeno kako Dutchbat i UN snose dio odgovornosti za pad enklave i smrt više od osam hiljada muškaraca. 

Haški tribunal i sudovi u regionu su do sada za zločine počinjene u Srebrenici osudili ukupno 47 osoba na više od 700 godina i četiri doživotne kazne zatvora.