Od sutra ujutro u sedam sati počinje predizborna šutnja, saopćio je predsjednik Centralne izborne komisije BIH Branko Petrić. U nedjelju, 24 sata nakon početka predizborne šutnje, u sedam sati ujutro bit će otvorena biračka mjesta za glasanje na općim izborima u BiH. Predizborna šutnja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati.

- A onda počinje općenarodno veselje onih koji su pobijedili, ili misle da su pobijedili – prokomentarisao je Petrić trenutak kada će biti okončano glasanje u BiH.

Prema njegovim riječima, glasanje će biti obavljeno na 5.794 biračkih mjesta, od čega ih je 5.380 redovnih. Ostala biračka mjesta su za glasanje u odsustvu, za glasanje u predratnim mjestima prebivališta, za glasanje nepotvrđenim listićima, te putem mobilnih timova. Za glasanje putem mobilnih timova prijavljeno je više od 12.000 birača, zbog čega će na dan izbora biti angažovano 314 timova.

Osim u BiH, glasanje će biti organizovano i u DKP mreži i to u ambasadama u Kanberi, Beču, Bonu, Oslu i Beogradu, kao i u konzulatima u Štutgartu, Frankfurtu, Minhenu i Čikagu, te u Počasnom konzulatu u Gracu.

- Od 24.000 registrovanih birača u Hrvatskoj nije bilo dovoljno zainteresovanih za glasanje u našoj ambasadi u Zagrebu, nego su se svi prijavili za glasanje putem pošte. Generalno, među biračima iz BiH koji žive u državama na prostoru bivše Jugoslavije nije bilo zainteresovanih za glasanje u DKP mreži, iako smo bili spremni otvoriti biračko mjesto čak i da se prijavilo samo tridesetak ljudi. Tek je određen broj njih koji žive u Srbiji iskazali su želju za glasanjem na ovaj način, tako da će u Ambasadi BiH u Beogradu biti otvoreno biračko mjesto – kazao je Petrić, odgovarajući na pitanje zašto u Ambasadi BiH u Zagrebu nije otvoreno biračko mjesto.

Za ove izbore registrovano je 3.352.933 birača, od čega ih je 3,254 miliona prijavljeno za glasanje na redovnim biračkim mjestima.

Za glasanje putem pošte prijavljeno je više od 77.000 državljana BiH. Međutim, do sada je CIK zaprimio 612 prijava osoba koje su provjerom utvrdile da ih je neko lažno prijavio za glasanje putem pošte, iako žive u BiH. Do sada se u BiH vratilo oko 47.000 glasačkih paketa iz inostranstva i to 6.000 neuručenih i 41.000 od birača koji su glasali.

Petrić je napomenuo i kako su općinske izborne komisije u proteklih sedam dana, u saradnji sa matičnim uredima, vršile provjeru biračkih spiskova kako bi se utvrdilo da li se na njima nalaze imena umrlih osoba. Kazao je kako je otkriveno tek po nekoliko takvih imena po jednoj općini, ali nije mogao reći ukupan broj ovakvih slučajeva u cijeloj BiH. Dodao je samo kako su sva ta imena označena, tako da bi svaki pokušaj glasanja uime mrtvih osoba bio lako otkriven.

- Na biračkim spiskovima se nalaze imena svih državljana BiH koji su stariji od 18 godina i koji imaju pravo glasa. Popis stanovništva je vršen prema nekoj drugoj metodologiji i tu su ispuštena mnoga imena, tako da je broj državljana BiH utvrđen popisom stanovništva pitanje za neku drugu analizu – napomenuo je Petrić osvrćući se na činjenicu da u BiH od 3,5 miliona ljudi ima 3,35 miliona građana sa pravom glasa.

Za ove izbore prijavljeno je 128 političkih subjekata, od čega je 58 stranaka, 36 koalicija i 34 nezavisna kandidata. Najveći broj nezavisnih kandidata prijavljen je za izbore za predsjednika i potpredsjednike RS.

Na izborima učestvuje 7.498 kandidata. Oni se bore za ukupno 518 mandata koliko će ih biti dodijeljeno putem direktnih izbora. Ovjerene su 804 kandidacione liste za direktne izbore, kao i 73 liste za kompenzacione mandate.

- Sada se održavaju direktni izbori, a imenovanje delegata u domove naroda predstavlja narednu fazu provedbe izbora. Nama sad prvo predstoji održavanje izbora, brojanje glasova, utvrđivanje rezultata, te dodjela mandata na osnovu tih direktnih rezultata. Do imenovanja u domove naroda ima još vremena i do tada se ovo pitanje može urediti – izjavio je Petrić.

Za ove izbore CIK je registrovala oko 6.500 posmatrača, od čega ih je oko 1.000 iz inostranstva. Osim toga općinske izborne komisije, njih 142, su registrovale oko 60.000 posmatrača, uglavnom predstavnika stranaka.

- Od ove godine uveli smo jedinstvenu metodologiju obuke za članove biračkih odbora, kao i njihovo testiranje. Postoje slučajevi gdje su pojedini članovi biračkih odbora, koji su već prošli provjeru, odustali, jer su shvatili da to nije za njih. Međutim, općinske izborne komisije imaju način da do održavanja izbora popune upražnjena mjesta u biračkim odborima i one će to i učiniti na vrijeme – kazao je Petrić komentarišući informacije da u Mostaru i Travniku još uvijek nisu u potpunosti formirani birački odbori.

Napomenuo je još i kako će prvi nepotpuni preliminarni rezultati izbora, koje će saopćiti CIK, biti poznati u nedjelju u ponoć.